Lista aktualności Lista aktualności

Upamiętnienie 80 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej

W dniu 15.09.2019r. na terenie Leśnictwa Kutery, Nadleśnictwa Starachowice, przy pomniku poświęconym bohaterom ruchu oporu, upamiętniono 80-tą rocznicę września 1939 roku.

Wspominano Leśników - członków ruchu oporu i Partyzantów, którzy w latach okupacji Niemieckiej jako pierwsi podjęli walkę o wyzwolenie ojczyzny. W uroczystościach udział wzięły organizacje  kombatanckie, młodzież szkolna, przedstawiciele samorządów i instytucji, leśnicy i liczni mieszkańcy regionu. Uroczystość przebiegała w podniosłej, patriotycznej atmosferze. Wystawiono 10 pocztów sztandarowych, złożono wiązanki białoczerwonych kwiatów przy pamiątkowym obelisku. Msza święta, okolicznościowe wystąpienia i program artystyczny przygotowany przez młodzież szkolną, uświetniły obchody rocznicy września.