Asset Publisher Asset Publisher

Leśna nawigacja

Leśna nawigacja na spotkaniu z Seniorami w Komendzie Powiatowej Policji w Starachowicach

W dniu 04.10.2018r w komendzie Powiatowej Policji w Starachowicach odbyła się konferencja profilaktyczna „Razem dla bezpieczeństwa Seniorów”, którą otworzył Komendant Powiatowy Policji w Starachowicach nadkom. Paweł Szczepaniak.  W spotkaniu z licznie zgromadzonymi Seniorami z Powiatu Starachowickiego wzięli udział i wygłosili cenne referaty przedstawiciele Policji, Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej  oraz Powiatowy Rzecznik Konsumentów. Nadleśnictwo Starachowice reprezentował inż. nadzoru Piotr Dygas, który  przedstawił podstawowe wskazówki nawigacyjne w przypadku utraty orientacji w lesie. Omówił min. w jaki sposób przekazać służbom ratunkowym informację o położeniu na podstawie numerów znajdujących się na odebranym surowcu drzewnym oraz orientowanie się w kierunkach geograficznych na podstawie słupków oddziałowych.