Lasy regionu

Lasy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu zajmują 324,5 tys. ha i są bardzo zróżnicowane, podobnie jak lesistość tego terenu. Wiele z nich przetrwało dawne osadnictwo i nadal tworzy zwarte leśne obszary. Puszcza Świętokrzyska i Kozienicka należą do najcenniejszych obszarów przyrodniczych w kraju. Inne wyróżniające się kompleksy leśne to Puszcza Stromiecka, Lasy Iłżeckie oraz lasy Niecki Włoszczowskiej. Pozostałe lasy: okolic Chmielnika, Staszowa, Pińczowa, Jędrzejowa i Grójca są bardziej rozdrobnione, ale także cenne i mające swoją specyfikę.

Polskie lasy

Polen gehört in Bezug auf die Waldfläche zur europäischen Spitze. Diese nimmt mit 9,1 Mio. ha 29,2 % der Gesamtfläche ein. Die Mehrheit der Wälder sind Staatseigentum, das durch den Staatsforstbetrieb „Lasy Państwowe" („Staatsforste") (PGL LP) verwaltet wird.

Mapa(y) lasów

Zapraszamy do przejrzenia naszych map: mapy Lasów Państwowych oraz interaktywnej mapy ochrony przyrody Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu

PGL Lasy Państwowe

Der Staatsforstbetrieb „Lasy Państwowe" ist das größte Unternehmen auf der Ebene der staatlichen Forstverwaltung in der Europäischen Union. Er wird in diesem Jahr 90 Jahre alt.

Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Brak naboru na wolne stanowiska

Brak naboru na wolne stanowiska

Nadleśnictwo Starachowice uprzejmie informuje, że obecnie nie prowadzi naboru na wolne stanowiska pracy, a zatem nadsyłane pocztą elektroniczną dokumenty aplikacyjne będą niezwłocznie usuwane, zaś nadsyłane pocztą tradycyjną zwracane do nadawcy, w związku z brakiem prawnie uzasadnionego celu przetwarzania ujętym tam danych osobowych, o czym mowa w art. 5 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27.04.2016r. (Dz.U. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r.), tzw. RODO.