Asset Publisher Asset Publisher

Harmonogram polowań zbiorowych na sezon 2016/2017

           Nadleśnictwo Starachowice publikuje harmonogram polowań zbiorowych sporządzony na podstawie danych przesłanych przez Dzierżawców obwodów łowieckich, do wiadomości i wykorzystania przez osoby i podmioty planujące korzystanie z lasu.

Załączniki:

- Uchwała Nr VII/139/07 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 czerwca 2007 roku

w sprawie podziału województwa świętokrzyskiego na obwody łowieckie

- harmonogram polowań zbiorowych obwód 14,25

- harmonogram polowań zbiorowych obwód 15

- harmonogram polowań zbiorowych obwód 26

 

Komunikat dot. polowań zbiorowych w obwodach nr 14 i 25.

w dniach 28.12.2016 r., 29.12.2016 r., 30.12.2016 r., 31.12.2016 r. i 01.01.2017 r. oraz od 06.01. do 15.01.2017 r. w obwodach łowickich nr 14 i 25 odbędą się polowania zbiorowe.