Asset Publisher Asset Publisher

Brak naboru na wolne stanowiska

Nadleśnictwo Starachowice uprzejmie informuje, że obecnie nie prowadzi naboru na wolne stanowiska pracy, a zatem nadsyłane pocztą elektroniczną dokumenty aplikacyjne będą niezwłocznie usuwane, zaś nadsyłane pocztą tradycyjną zwracane do nadawcy, w związku z brakiem prawnie uzasadnionego celu przetwarzania ujętym tam danych osobowych, o czym mowa w art. 5 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27.04.2016r. (Dz.U. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r.), tzw. RODO.