Asset Publisher Asset Publisher

Ogólnopolska Inwentaryzacja dzików

Nadleśnictwo Starachowice w dniach 22 - 23 października br. przeprowadziło wspólnie z myśliwymi zrzeszonymi w Polskim Związku Łowieckim inwentaryzację dzików. Podstawą inwentaryzacji była Decyzja nr 498 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych znak: Zł.074.28.2016 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji dzików w obwodach łowieckich dzierżawionych i wyłączonych z wydzierżawiania. Inwentaryzacja miała na celu ocenę stanu ilościowego i zdrowotnego dzików.

Liczenie dzików odbywało się na 18 powierzchniach próbnych o łącznej powierzchni blisko 2 tys. ha. W prace związane z inwentaryzacją było zaangażowanych prawie 120 osób - leśników, członków Polskiego Związku Łowieckiego, a także osób z miejscowych Zakładów Usług Leśnych.  Pomimo niesprzyjającej pogody prace odbywały się sprawnie i  bez utrudnień.

Nadleśnictwo  Starachowice dziękuje wszystkim osobom biorącym udział w tym przedsięwzięciu.