Asset Publisher Asset Publisher

Lasy dla miast

21 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Lasów. Tegorocznym obchodom towarzyszy hasło: „Lasy i Zrównoważony Rozwój Miast”. Leśnicy z całego świata wyjaśniają jak duże znaczenie mają lasy i drzewa w miastach i wokół nich.

Obchody Międzynarodowego Dnia Lasów mają na celu podnoszenie świadomości ludzkości na temat znaczenia lasów dla człowieka. Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) zachęca kraje całego świata do propagowania idei i działalności związanej z lasami.

Coraz więcej ludzi żyje w miastach. Szacuje się, że w 2050 r. na terenach zurbanizowanych będzie mieszkało ok. 6 mld ludzi, czyli 70 proc. globalnej populacji.

Lasy mają ogromne znaczenie dla warunków życia: magazynują węgiel, łagodzą skutki zmian klimatu, oczyszczają powietrze, redukują hałas, są magazynem wody, wpływają na różnorodność biologiczną oraz są miejscem do aktywnego i zdrowego trybu życia.

Na terenie 23 nadleśnictw nadzorowanych przez RDLP w Radomiu mamy aż 10,7 tys. ha drzewostanów w obrębie miast, które są zarządzane przez Lasy Państwowe. Najwięcej w obrębie Puszczy Świętokrzyskiej – aż 4 tys. ha w Nadleśnictwie Suchedniów, 2 tys. ha w Nadleśnictwie Kielce, 1,5 tys. ha w Nadleśnictwie Skarżysko oraz 1 tys. w Nadleśnictwie Starachowice. W przedziale powierzchni pomiędzy 1 tys. ha a 300 ha mamy lasy w miastach na terenie nadleśnictw: Staszów, Kozienice, Radom i Włoszczowa.

Jeszcze więcej lasów pełni funkcje ochronne wokół miast – na terenie RDLP w Radomiu wyznaczono ich aż 85 tys. ha – są to lasy w granicach administracyjnych miast i w odległości do 10 km od granic miast liczących ponad 50 tys. mieszkańców. Najwięcej lasów, które pełnią funkcje ochronne wokół miast jest na terenie nadleśnictw: Skarżysko, Suchedniów, Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski, Kielce i Radom.

Bardzo ważna na terenach lasów położonych w obrębie miast jest współpraca z mieszkańcami i samorządami. Ogromne znaczenie ma wsłuchanie się w potrzeby społeczne i wspólne działania. Leśnicy szczególną uwagę zwracają tu na udostępnienie lasu na potrzeby edukacji i turystyki, stąd tworzą ścieżki edukacyjne, ośrodki edukacji leśnej i sale edukacyjne. Są także obecni w życiu lokalnej społeczności poprzez specjalne wydarzenia i akcje edukacyjne. Przykładem jest Nadleśnictwo Kielce, w którym funkcjonuje ośrodek edukacji przyrodniczo-leśnej, ścieżki edukacyjne „Sufraganiec” i „Leśne ABC”, a w pobliżu kieleckiego stadionu i góry Pierścienica powstał szlak rowerowy „Leśna trasa w mieście”. Istotnym elementem w życiu kielczan jest las będący rezerwatem częściowym „Karczówka”, w pobliżu którego znajduje się zabytkowy kościół i klasztor – znane miejsce niedzielnych spacerów i wycieczek. Corocznie we wrześniu leśnicy z nadleśnictw Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Świętokrzyska” organizują wydarzenie edukacyjne w centrum Kielc „Dary Świętokrzyskich Lasów”, w trakcie którego pokazują mieszkańcom jakie korzyści mają oni z lasu– nie tylko grzyby, miejsce do rekreacji, ale też wspaniały klimat i najbardziej ekologiczny i odnawialny surowiec, jakim jest drewno.