Asset Publisher Asset Publisher

Zauważyłeś pożar alarmuj!

Pożary są jednym z największych zagrożeń w lasach. Niszczą rośliny zielne, drzewa, środowisko glebowe oraz zabijają mikroorganizmy i zwierzęta.

Należy pamiętać, że wyschnięta ściółka to doskonała podpałka, natomiast wiejący wiatr pomaga w rozprzestrzenianiu się ognia. Jako Leśnicy podejmujemy wszelkie działania, aby zapobiec pożarom oraz zmniejszyć ich powierzchnie.

Niestety najczęstszą przyczyną pożarów jest nieodpowiedzialność oraz brak wyobraźni ludzi. W kwietniu 2018 roku na terenie Nadleśnictwa Starachowice wybuchły 4 pożary o łącznej powierzchni wynoszącej ponad 0,5 ha. 

 

Prosimy o rozwagę i apelujemy o ostrożne obchodzenie się z ogniem oraz przestrzeganie przepisów pożarowych. Rozniecanie ognia może odbywać się tylko w miejscach wyznaczonych przez właściciela, zarządcę terenu leśnego lub w odległości większej niż 100m od lasu.

 

 

Zauważyłeś pożar alarmuj!

zadzwoń pod nr alarmowy 998 lub 112

Numer tel. Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego Nadleśnictwa Starachowice: (41) 274 53 84