Lasy regionu

Lasy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu zajmują 324,5 tys. ha i są bardzo zróżnicowane, podobnie jak lesistość tego terenu. Wiele z nich przetrwało dawne osadnictwo i nadal tworzy zwarte leśne obszary. Puszcza Świętokrzyska i Kozienicka należą do najcenniejszych obszarów przyrodniczych w kraju. Inne wyróżniające się kompleksy leśne to Puszcza Stromiecka, Lasy Iłżeckie oraz lasy Niecki Włoszczowskiej. Pozostałe lasy: okolic Chmielnika, Staszowa, Pińczowa, Jędrzejowa i Grójca są bardziej rozdrobnione, ale także cenne i mające swoją specyfikę.

Polskie lasy

Poland is in the European lead, while concerning the area of all forests. They cover about 29,2 % of the country territory, and grow within the area of 9,1 million hectares. The overwhelming majority of the forests is state owned, of which almost 7,6 million hectares are managed by the State Forests National Forest Holding..

PGL Lasy Państwowe

The State Forests National Forest Holding is the largest organisation in the European Union managing forests, which belong to the State Treasury and celebrating its 90 anniversary this year.

Asset Publisher Asset Publisher

Back

Posadź las z nami

Posadź las z nami

Już po raz piąty, w dniu 06.10.2018r., Nadleśnictwo Starachowice, wspólnie z firmą MAN Bus Sp. z o.o. Starachowice zorganizowano akcję sadzenia lasu pt. „Posadź las z nami”

Tegoroczne, jubileuszowe spotkanie miało szczególny scenariusz. Na przygotowanej przez leśników powierzchni, wolontariusze z firmy MAN Bus Sp. z o.o. posadzili tysiąc drzewek dębu szypułkowego, co zostało potwierdzone stosownym certyfikatem. Uczestnicy akcji mieli m.in. możliwość pracy kosturami typu „pottiputek” przeznaczonymi do sadzenia sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym, doceniając szybkość i wygodę realizacji prac tego typu urządzeniem. Dla najmłodszych uczestników spotkania Nadleśnictwo Starachowice  przygotowało konkursy i gry edukacyjne z nagrodami. Na zakończenie pracownicy odwiedzili uroczysko „Zapadnie Dołu” położone na terenie Lasów Starachowickich, charakteryzujące się występowaniem zjawisk krasowych położonych w sąsiedztwie pomnikowego dębu „Maćka”.