Asset Publisher Asset Publisher

Fundusze Zewnętrzne

Przebudowa dojazdu pożarowego będącego drogą leśną pożarową nr 2 w Leśnictwie Zawały Obręb Lubienia Nadleśnictwa Starachowice o dł. 4,57 km została sfinansowana ze środków PROW w ramach działania 226, "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych". Cel operacji: Wzmocnienie systemu ochrony przeciwpożarowej lasów poprzez przebudowę dojazdu pożarowego będącego drogą leśną pożarową nr 2 w leśnictwie Zawały obręb Lubienia Nadleśnictwie Starachowice. Dofinansowanie inwestycji zgodnie z podpisaną umową wynosi 817 329,00 PLN netto (100% kosztów kwalifikowalnych). Termin zakończenia operacji: 03.11.2011r.

Przebudowa dojazdu pożarowego będącego drogą leśną pożarową nr 1 w Obrębie Lubienia Nadleśnictwa Starachowice o dł. 12,29 km jest finansowana ze środków PROW w ramach działania 226, "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych". Cel operacji: Wzmocnienie systemu ochrony przeciwpożarowej lasów poprzez przebudowę dojazdu pożarowego będącego drogą leśną pożarową nr 1 w obrębie Lubienia Nadleśnictwie Starachowice. Dofinansowanie inwestycji zgodnie z podpisaną umową wynosi 3.453.554,00 PLN netto (100% kosztów kwalifikowalnych). Termin zakończenia operacji: 17.12.2012r.

Budowa drogi wewnętrznej leśnej o nr I-B i I-8;137 (wg ewidencji Nadleśnictwa Starachowice) o dł. 7,64 km jest finansowana ze środków PROW w ramach działania 226, "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych". Cel operacji: Wzmocnienie systemu ochrony przeciwpożarowej lasów poprzez budowę drogi wewnętrznej leśnej o nr I-B i I-8;137 (wg ewidencji Nadleśnictwa Starachowice) w obrębie Lubienia Nadleśnictwie Starachowice. Dofinansowanie inwestycji zgodnie z podpisaną umową wynosi 3.944.000,00 PLN netto (100% kosztów kwalifikowalnych). Termin zakończenia operacji: 30.05.2014r.

Operacja mająca na celu wzmocnienie systemu ochrony przeciwpożarowej lasów poprzez budowę dróg leśnych wewnętrznych: nr II-D (wg ewidencji Nadleśnictwa Starachowice) na terenie leśnictw Bugaj i Gadka oraz nr II-E (wg ewidencji Nadleśnictwa Starachowice) na terenie leśnictwa Gadka w obrębie leśnym Starachowice w Nadleśnictwie Starachowice, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania nr 226: Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Całkowity koszt operacji: 4.426.698,12 zł (100%); Udział środków UE: 1.307.720,00 zł (30%); Wkład beneficjenta: 3.118.978,12 zł (70%). Termin zakończenia operacji: 31.10.2014r.