Asset Publisher Asset Publisher

Projekty dofinansowane w 2017 roku przez WFOŚiGW w Kielcach

 

Jak co roku, Nadleśnictwo zorganizowało interdyscyplinarny konkurs. W roku 2017 odbył się pod hasłem „CO NAM DAJE LAS?". Konkurs przeznaczony był dla dzieci ze szkół podstawowych oraz gimnazjalnych, organizowany we współpracy ze Staropolskim Towarzystwem Przyrodniczo – Leśnym „KOTYZKA" w Starachowicach. Konkurs miał na celu podnoszenie wiedzy z zakresu edukacji ekologicznej, zapoznanie z walorami przyrodniczymi oraz z aspektami zrównoważonej gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Starachowice.  Konkurs był wielozadaniowy, w trakcie jego przebiegu oceniane były  m.in. happening edukacyjno – promocyjny, przedstawienie słowno-muzyczne związane z tematem konkursu oraz praca plastyczna. Wydarzenie objęli honorowym patronatem: Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek oraz Starosta Starachowicki Danuta Krępa. Nagrody w konkursie „CO NAM DAJE LAS?" były dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na poziomie 50%.