Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

Zamówienia publiczne

 

Konserwacja (odmulanie) istniejących rowów i przepustów celem odprowadzenia wody opadowej z terenów leśnych Nadleśnictwa Starachowice, leśnictwo Majówka, Bugaj, Gadka, Michałów, Lubienia, Klepacze

Nr sprawy: ZG.270.1.12.2015

 

Data opublikowania:

2015/07/02

Tryb postępowania:

przetarg nieograniczony

Data składania ofert lub wniosków:

2015/07/17

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Projekt budowlany - załącznik nr 1 do SIWZ

Przedmiar robót załącznik nr 2 do SIWZ

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 3 do
SIWZ

Załączniki nr 4,6,7,8,9,10 do siwz

Wzór Umowy wraz z załącznikami nr 5a, 5b, 5c – załącznik nr 5 do SIWZ

Karta gwarancyjna – załącznik nr 6 do umowy

 

 

 

BUDOWA STANOWISKA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ NA TERENIE NADLEŚNICTWA STARACHOWICE NA DZIAŁCE EWIDENCYJNYJ NR 97/1201


Data opublikowania: 2015/06/17
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Data składania ofert lub wniosków: 2015/07/03
 
 
dokumentacja postępowania

 

 

 

 

REMONT OGRODZENIA SZKÓŁKI LEŚNEJ KUTERY - II postępowanie


Data opublikowania: 2015/06/09
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Data składania ofert lub wniosków: 2015/06/25
 
 
dokumentacja postępowania

 

 

 

POZOSTAŁE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE