Komunikaty łowiectwo Komunikaty łowiectwo

Harmonogram polowań zbiorowych na sezon 2018/2019

           Nadleśnictwo Starachowice publikuje harmonogram polowań zbiorowych sporządzony na podstawie danych przesłanych przez Dzierżawców obwodów łowieckich, do wiadomości i wykorzystania przez osoby i podmioty planujące korzystanie z lasu.

Załączniki:

- Uchwała Nr VII/139/07 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 czerwca 2007 roku w sprawie podziału województwa świętokrzyskiego na obwody łowieckie

- harmonogram polowań zbiorowych obwód 14,25

- harmonogram polowań zbiorowych obwód 26

- harmonogram polowań zbiorowych obwód 15

 

Dodatkowe informacje i komunikaty

Zarząd Koła Łowieckiego nr 1 ŁOŚ w Starachowicach informuje, że w zwiazku z pismami Z.O PZŁ w Kielcach i Z.O PZŁ w Radomiu dotyczącym organizacji polowań wielkoobszarowych na dziki, polowania będą organizowane w dniach 19/20 i 26/27 stycznia br. we wszystkich dzierżawionych przez koło obwodach tj. nr 15; 609; 611.