Wydawca treści Wydawca treści

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych

Załącznik nr 1 do ogłoszenia  - opis poszczególnych kategorii lasów HCVF

Załącznik nr 2 do ogłoszenia - formularz zgłoszenia uwag i wniosków

 

Wykazy lasów HCVF umieszczone są na stronie internetowej RDLP w Radomiu w zakładce Interaktywna mapa RDLP w Radomiu - link bezpośredni: www.mapa.radom.lasy.gov.pl.  

W zakładce ochrona ekosystemów leśnych znajdują sięwarstwy z lokalizacją mapową poszczególnych lokalizacji HCVF.