Projekty dofinansowane w 2016 roku przez WFOŚiGW

Jak co roku, Nadleśnictwo zorganizowało interdyscyplinarny konkurs. W roku 2016 odbył się pod hasłem „NATURA 2000". Konkurs przeznaczony był dla dzieci ze szkół podstawowych oraz gimnazjalnych, organizowany we współpracy ze Staropolskim Towarzystwem Przyrodniczo – Leśnym „KOTYZKA" w Starachowicach. Konkurs miał na celu podnoszenie wiedzy z zakresu edukacji ekologicznej, zapoznanie z walorami przyrodniczymi oraz z aspektami zrównoważonej gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Starachowice.  W roku 2016 wzięło w nim udział ponad 300 uczestników ze szkół znajdujących się w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa. Konkurs był wielozadaniowy, w trakcie jego przebiegu oceniane były  m.in. działania prowadzone przez uczniów w przydzielonych Obszarach Patronackich, przedstawienie słowno-muzyczne związane z tematem konkursu oraz opowiadanie na temat wybranego obiektu ochrony przyrody znajdującego się na terenie Nadleśnictwa Starachowice. Wydarzenie objął honorowym patronatem Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek. Nagrody w konkursie NATURA 2000 były dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na poziomie 85%. Nagrody ufundował również Prezydent Starachowic.

 

Nadleśnictwo Starachowice uzyskało również dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach (85% dofinansowania) na wydanie publikacji dla dzieci pt.: „Poznajemy gatunki chronione Nadleśnictwa Starachowice". Jest to kolorowanka przedstawiająca chronione gatunki występujące na terenie Nadleśnictwa. W kolorowance znajduje się  15 gatunków ssaków, ptaków i roślin wraz ze zdjęciem oraz krótkim opisem.