Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Na terenie Nadleśnictwa Starachowice przeważają siedliska lasowe z dominacją sosny. Średni wiek lasów na naszym terenie to 67 lata, a przeciętna zasobność przekracza 250 m sześc./ha

Udział siedlisk leśnych:

  • siedliska borowe        3999,49 ha                  28,61%
  • siedliska lasowe         6958,52 ha                  49,78%
  • borowe wyżynne        753,89 ha                    5,4%
  • lasowe wyżynne         2212,01 ha                  15,83%
  • olsy                             52,87 ha                      0,38%

Udział gatunków